Reliweb Curaçao

Click here to edit subtitle

Protestantse kerken

In 1634 veroverden de Nederlanders Curaçao. Het eiland werd in bezit genomen door de West-Indische Compagnie. Een jaar later stichtten ze de Gereformeerde Kerk. In Fort Amsterdam werd een kerk gebouwd, eerst een houten, later een stenen. De stond op de plaats van de huidige Fortkerk. Later kwam er ook een lutherse kerk. De hervormde en lutherse kerken fuseerden in 1824 op last van koning Willem I. Nog later kwamen er nog andere protestantse kerken, zoals de methodistische, de gereformeerde en de gereformeerd-vrijgemaakte.


Verenigde Protestantse Gemeente

De VPG heeft drie kerken:

Fortkerk, Fortplein 24, Fort Amsterdam. Predikant: ds. Jacob Kikkert, tel. 687-0262, e-mail: [email protected]. U kunt hem ook  bereiken via het Kerkelijk Bureau. Diensten: elke zondag om 9.30 uur in het Nederlands. 

Emmakerk, Schottegatweg Noord 67. Predikant: ds. Jan Douwe van 't Zand. E-mail: [email protected], tel. 529-4304 en 730-8434. Diensten:  elke zondag om 9.30 uur in het Nederlands. Facebook: www.facebook.com/emmakerkcuracao  

Ebenezer church, Oranjestraat 111. Interimpredikant: zr. Yvonne Isidora-Gumbs, tel. 767-3769 of 510-1693, e-mail: [email protected]. Diensten: elke zondag om 9.30 uur in het Engels. Tel. 465-3121. Facebook: www.facebook.com/ebenezerchurchvpg

Jeugdpredikant: vacant.

Kerkelijk bureau: in de Fortkerk, ma-vr open van 10.00-15.00 uur. Tel. 461-1139. E-mail: [email protected]. Website: www.vpg-curacao.com. Facebook: https://facebook.com/VerenigdeProtestantseGemeente Maandblad: VPG-nieuws

De VPG had als voorloper de gereformeerde kerk, die in 1635 werd gevestigd. In 1825 fuseerden de gereformeerde kerk (toen hervormde kerk geheten) met de lutherse kerk tot de Verenigde Protestantse Gemeente. In 1939 werd de methodistische Ebenezer church onderdeel van de VPG, in 1959 de hervormde gemeente van Emmastad (de Emmakerk) en in 1984 de Gereformeerde kerk op Mundo Nobo. De VPG heeft ca 3600 leden. Meer over de Fortkerk en de VPG vindt u op www.fortchurchcuracao.com. De Fortkerk is de oudste kerk op het eiland en gebouwd in 1769. Het herbergt een museum over het protestantisme op het eiland. Er zijn ook oude kaarten van Curaçao te zien. Het is open van ma t/m vr 9.30-13.00 uur.


Methodistische kerk

Deze gemeente heeft vier kerken:

Barrett Memorial Methodist Church, Abraham de Veerstraat 10. Tel. 461-3972, dienst zo 10.00 uur 

Marsweg 1. Tel. 737-5834, 888-1420

Epworth Methodist Church, Essoweg, Monte Carmelo, dienst zo 8.00 uur

Carey Methodist Church, Santo Domingoweg z/n, tel. 888-0314, dienst zo 10.00 uur.

Voorganger: rev. Damien Hughes. De diensten zijn elke zondag in het Engels.

De leden van deze gemeente zijn veelal afkomstig van de Bovenwindse eilanden. De Methodistische kerk werd destijds gesticht door John en Charles Wesley. De kerk op Curaçao bestond in 2015 70 jaar.

Voor meer informatie zie ook www.mccalive.org. E-mail: [email protected] of [email protected].


Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt)

Deze kerk ontstond op Curaçao in 1947. Ze heeft twee gemeenten, die in hetzelfde kerkgebouw kerken, Kaya Wladimir "Coco" R.R. Balentien (vm. Arowakenweg) 28.  Tel. 737-3152. E-mail: [email protected] of [email protected]. Website: gereformeerdekerkcuracao.org.

Nederlandstalige gemeente: diensten: 8.30 en 16.30 uur. Predikant: vacant. Ouderling: Edward Hulleman, e-mail: [email protected].

Papiamentstalige gemeente (Iglesia Reformá): diensten: 10.15 en 18.30 uur. Predikant: ds. Rudsel Mauricia, tel. 737-3152

Deze kerk bestaat sinds 1947. Zij is een afsplitsing van de Gereformeerde Kerken in  Nederland (synodaal). Elke drie maanden komt er een tijdelijk predikant uit Nederland.


Evangelische Broedergemeente (EBG)

Adres: Van Beekstraat 2, Postbus 3567, Willemstad, tel. 462-3206, 462-1738, 465-6187; website: www.ebgcur.info (werkt niet), e-mail: [email protected]. Predikant: ds. Saskia Delvendahl-Boem, tel. 869-1860 of 524-6043; e-mail: [email protected]. Diensten (Nederlandstalig): zangdienst za 19.00 uur, eredienst zo 9.30 uur, Bijbelstudie wo 19.30 uur. De Emily Bertholdschool is nauw verbonden met deze kerk. Website: www.scoebg.org, waar u ook gegevens over de kerk vindt.


Anglicaanse Kerk

De Anglicaanse kerk (Church of England) is ontstaan, toen koning Hendrik VIII zich afscheidde van de Rooms-Katholieke Kerk. Hij stelde zich aan het hoofd van een nieuwe kerkformatie, de Anglicaanse Kerk. Sindsdien is het Britse staatshoofd nog steeds hoofd van de kerk. De liturgie van de Anglicaanse kerk is geent op die van de Rooms-Katholieke kerk, de leer is protestants. De leden van de Anglicaanse kerk van Curaçao komen oorspronkelijk van de Engels sprekende Bovenwindse eilanden.

Adres All Saints Anglican Church: Leidenstraat/Heelsumstraat z/n, Steenrijk, tel. 465-3251, 869-1757. E-mail: [email protected]. Diensten: zo 10.00 uur in het Engels. Ze vinden plaats in de gemeentezaal, aangezien de kerk zelf in verval is. Wo 18.00 uur Bijbelstudie. Voorgangers: rev. Humphrey Paulino, tel. 889-0210, 528-7414, e-mail: [email protected] (Steenrijk); Louise de Bode, tel. 767-3086, 566-5076 (Resurrection Chapel, Suffisant).


Christelijke feest- en gedenkdagen

(de datum kan varieren)

1 januari Nieuwjaar

16 maart Palmzondag

20 maart Witte Donderdag

21 maart Goede Vrijdag

22 maart Stille Zaterdag

23 maart Pasen

1 mei Hemelvaartsdag

11 mei Pinksteren

31 oktober Dag van de Hervorming

30 november Eerste Adventszondag

7 december Tweede Adventszondag

14 december Derde Adventszondag

21 december Vierde Adventszondag

25-26 december Kerst


Foto's:

Fortkerk, Fort Amsterdam

interieur Fortkerk

Emmakerk, Rio Canario

Ebenezer church, Steenrijk

Methodistische kerk, Abraham de Veerstraat