Reliweb Curaçao

Click here to edit subtitle

Islam

 

Begin vorige eeuw kwamen er mensen uit Libanon en Syrië wonen op Curaçao. Velen van hen waren moslims. Later kwamen er ook moslims uit andere landen. Ze hebben een moskee aan de Weg naar Welgelegen. Daar is elke vrijdag een vrijdaggebed. Er wordt gebeden in de richting van Mekka. De imam of de mullah houdt een preek. De koran wordt gereciteerd.

Adres Kalif Omarmoskee (Islamic Center) of ook wel Omar Bin El Khattabmoskee genoemd: Weg naar Welgelegen 6, tel. 462-4784, 562-8866, 737-2140. E-mail: [email protected] of [email protected]. Diensten: dagelijks 20.00 uur, vr ook 13.00 uur.

Binnen de islam zijn verschillende stromingen: de soennieten, de sjiieten, de alawieten, etc. De moskee op Curaçao behoort tot de soennietische richting (traditioneel). 90% van de moslims in de wereld behoren tot deze richting. Ze zijn aanhangers van de Soenna. De Soenna is een verzameling uitspraken over de handelingen en beslissingen van de profeet Mohammed. Deze werd na zijn dood aangelegd door zijn trouwste medewerkers.  Der Soenna is vooral een praktische uitwerking van de Koran. De Soenna en de Koran gelden als gelijkwaardige bronnen voor de rechtsvinding. De soennieten wijzen elke afwijking van de door de Koran en Soenna opgestelde dogma's af. De soennieten aanvaarden niet alleen Ali, maar ook de eerste drie kaliefen (Aboe Bakr, Omar en Osman) als recht in de leer. De sjiieten erkennen Ali als de enige rechtmatige opvolger (kalief) van de profeet Mohammed. De islam is ontstaan in de 7e eeuw na Christus. Mohammed kreeg openbaringen van Allah en werd profeet. Zijn openbaringen zijn opgeschreven in de Koran, het heilige boek van de moslims. De islam belijdt, dat Allah de ware God is en Mohammed zijn profeet.

Meer informatie over de islam vindt ui op www.islamicfinder.org en www.muslimpopulation.com. Er zijn ongeveer 1000 moslims op Curaçao. De moskee is in 2005 gebouwd. Imam is Adnan Rayeha.


Islamitische feest- en gedenkdagen

10 januari Al Hijra (Nieuwjaar)

19 januari Ashura (de tiende dag)

20 maart Id-ul-Mauilid (geboortedag van de profeet)

31 juli Lailat-ul-Meraj (hemelreis van de profeet)

18 augustus Lailat-ul-Baraat (nacht van de lotbezegeling)

2 september begin Ramadan (vastenmaand)

28 september Lailat-ul-Qadr (nacht van de beslissing)

2 oktober Id-ul-Fitr (Suikerfeest, feest van de verbreking van het vasten)

9 december Id-ul-Adha (Offerfeest)


Foto's:

moskee, Weg naar Welgelegen