Reliweb Curaçao

Click here to edit subtitle

Andere kerken

Op Curaçao zijn er nog veel andere kerken. Genoemd kunnen worden de Zevendedags Adventisten, de Jehova's Getuigen en der Mormonen. Ze hebben elk een eigen achtergrond.


Jehova's Getuigen

Adres: Seru Loraweg 142A, Postbus 8150, Willemstad, tel. 461-7258

Er worden in verschillende talen Bijbelstudies op verschillende plaatsen gehouden. Diensten in het Papiaments:

Bermudaweg 13, Buena Vista, zo 9.30 uur, do 19.15 uur

Herst 34, Santa Rosa, zo 9.30 uur, do 19.15 uur

Rust en Vrede 7A, zo 9.30 uur, do 19.15 uur

Santa Maria 40, zo 9.30 uur, do 19.15 uur

Kaya P. 359, Mahuma, zo 9.30 uur, do 19.15 uur

Pannekoek 51A, zo 9.30 uur, di 19.15 uur

Diensten in het Nederlands: Sun Valley kavel F17, zo 9.30 uur, do 19.15 uur

Diensten in het Spaans: Bermudaweg 13, Buena Vista, zo 17.00 uur, di 19.15 uur

Diensten in het Engels: Schubappelweg 30, Dominguito, zo 16.00 uur, do 19.15 uur

De Jehova's Getuigen komen bijeen in "Koninkrijkszalen". Wereldwijd staan ze bekend onder de naam Watch Tower Society, in Curaçao onder de naam Testigunan di Yehova. Infoblad: de Wachttoren. Regelmatig worden er folders verspreid in de wijken, zoals "E mortonan por bolbe biba?", uitgegeven door het Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Website: www.jw.org.


Kerk van de Zevendedags Adventisten:

Iglesia Atventista, Flip nst 100, tel. 864-2817. Pastor: Charlton Bruno. E-mail: [email protected]. Onder pastor Bruno ressorteren ook Zumba en Klein Santa Martha

Iglesia Atventista, Tera Korá 43, tel. 864-9709. Pastor: Emeric Angela. E-mail: [email protected]. Onder pastor Angela ressorteren ook Jandoret, Ser'i Kandela, Souax en Veeris

Iglesia Atventista Bandabou: Lelienberg, tel. 864-1485. Pastor: Charlton Bruno

Iglesia Atventista Buena Vista, Barbadosweg 10, tel. 868-7950. Pastor: Shelwin Willems. E-mail: [email protected]

Iglesia Atventista Mundu Nobo, Piscaderaweg 16, tel. 462-3286. Pastor: Shelwin Willems

Iglesia Atventista Rio Canario, Wilhelminalaan 5, tel. 737-3139. Pastor: Shelwin Willems

Iglesia Atventista Souax, Souax 60, tel 869-8710. Pastor: Emeric Angela

Iglesia Atventista Stenen Koraal, Caboverdeweg 37, tel. 868-2333. Pastor: Ch. Manuela. E-mail: [email protected]. Onder pastor Manuela ressorteren ook de Spaanse gemeente en de Maranathakerk.

Iglesia Atventista Ebenezer, Groot Santa Martha nst 141, tel. 864-2185. Pastor: Charlton Bruno

Iglesia Atventista Fuik, Seru Machu nst 40. E-mail: [email protected]. Pastor: Osvaldo Cabrera. E-mail: [email protected]

Iglesia Atventista Montana, Stakamachiweg z/n. E-mail: [email protected]. Pastor: Osvaldo Cabrera

Iglesia Atventista Ora di Poder, Kaya Thomas Henriquez 21. E-mail: [email protected]. Pastor: Elbert Presentacion. E-mail: [email protected]

Iglesia Atventista Rooi Santu, Hofi Kalabash. E-mail: [email protected]. Pastor: Elbert Presentacion

Iglesia Atventista Santa Rosa, Wiriweg 22. E-mail: [email protected]. Pastor: Elbert Presentacion

Iglesia Atventista Tra'i Seru, Timotheanweg 10. E-mail: [email protected]. Pastor: Elbert Presentacion

Iglesia Atventista Bonam, Bonamweg z/n. E-mail: [email protected]. Pastor: Fernon Kwidama. E-mail: [email protected]

Iglesia Atventista Dominguito, Apeldamweg 15. E-mail: [email protected]. Pastor: Fernon Kwidama

Iglesia Atventista Emanuel, Montana Rey nst F10. E-mail: [email protected]. Pastor: Fernon Kwidama

Iglesia Atventista Barbouquete, Penelopeweg z/n. E-mail: [email protected]. Pastor: John William. E-mail: [email protected]

Iglesia Atventista Groot Davelaar, Aquariusweg 1. E-mail: [email protected]. Pastor: John William

Iglesia Atventista Jan Luis, Seru Pretu/Jan Luis 27. E-mail: [email protected]. Pastor: John William

Iglesia Atventista Cher-Asile, Puttenstraat 2. Tel. 461-5167. E-mail: [email protected]. Pastor: John William. Diensten in het Engels


Elke gemeente heeft de volgende activiteiten: zo 19.15 uur evangelisatiedienst, wo 19.15 uur gebedsdienst, za 9.15 uur sabbatsschool, za 11.00 uur eredienst, za 17.00 uur jeugdclub.

Hoofdkantoor van de Adventistische Kerk (Igelesia Adventista di Shete Dia): Salsbachweg 10-A, Postbus 300, tel. 888-1359. Openingstijden: ma-do 8.30-17.00 uur, vr 8.30-13.00 u. Website: www.adventistcc.org.

De president van dit kerkgenootschap is pastor Shurman Kook. E-mail: [email protected]

Secretaris: pastor Servio Labasti. E-mail: [email protected]

Predikant voor jeugd, evangelisatie en gevangenis: Ramirez Janzen. E-mail: [email protected]

De adventisten houden hun diensten op zaterdag. Op de zaterdag houden ze de rustdag. Tevens speelt de wederkomst van Christus een centrale rol in hun geloofsovertuiging. De Adventistische Kerk is waarnemer bij de Raad van Kerken van Curaçao. Aan het kerkgenootschap is een Bijbelcursus en een ziekenhuis verbonden. Het kerkgenootschap telt 27 gemeenten en heeft 7900 leden.


Mormonen

Officieel heet dit kerkgenootschap Church of Jesus Christ of Later day Saints. Adres: SbN Doormanweg 57, tel. 737-0674, 738-4704. Diensten: zo 9.00 uur. Websites: www.mvgcontact.org/Curacao.htm en www.mormon.org. Het heilige boek van de Mormonen is het boek van Mormon. De stichter van dit kerkgenootschap is Joseph Smith. In 1820 ontving hij een openbaring. In 1978 kwam dit kerkgenootschap naar Curaçao. Het heeft ca. 450 leden.


Nieuw-Apostolische Kerk

Dit kerkgenootschap maakt deel uit van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland. Curaçao, Bonaire en Aruba vormen het district Antillen. Deze kerk heeft over de wereld 10 miljoen aanhangers. Diensten op Curaçao: elke zondag om 10.00 uur. Adres: Bramendiweg 198 (Barragan, kv. 21), tel. 694-6472. Voorganger: opziener R.D. Vis, te bereiken via de Centrale in Nederland., tel. 0031-33 463 34 24. Website: www.nak-nl.org.


Koninklijke Marine

Sinds jaar en dag is de Nederlandse Koninklijke Marine vertegenwoordigd op Curaçao. De marinebasis bevindt zich op Parera. Twee keer per maand is er een oecumenische kerkdienst in de Noachkapel op Parera. Deze diensten zijn bestemd voor het marinepersoneel, maar staan ook open voor eilandbewoners. Wil men de basis bezoeken, dan is een geldig legitimatiebewijs vereist. Eens in de maand (de eerste zondag) is er ook een oecumenische dienst op landhuis Ascension. Deze diensten zijn in het Nederlands. De r.k. aalmoezenier is Fransjesca van Grimbergen.  De protestantse vlootpredikant is ds. Jan Peter van Bruggen.


Foto:

kerk Mormonen, SbN Doormanweg