Reliweb Curaçao

Click here to edit subtitle

Welkom op Relicuraçao

Op deze website wordt u geinformeerd over verschillende vormen van godsdienst op Curaçao. Vanouds her waren hier de Arowakenindianen, maar die zijn verdreven. De Spanjaarden introduceerden het Rooms-katholicisme op het eiland, de Nederlanders het protestantisme. Even later kwamen de joden en nog weer later de moslims en hindoe's. Boeddhisten zijn er, voor zover we weten, niet. 

Deze website is met de grootste zorg samengesteld. Desalniettemin kan het gebeuren, dat enkele gegevens fout of verouderd zijn. Ook kan het gebeuren, dat kerken of gemeenten niet genoemd zijn. Dit betreft dan gemeenten, die pas ontstaan zijn. Onze excuses hiervoor.

De volgende organisaties spelen een belangrijke rol in het kerkelijk leven van Curaçao:


Raad van Kerken

Sinds 1962 bestaat er op Curaçao een Raad van Kerken. De eerste voorzitter was de Nederlandse predikant Herman Wiersinga, destijds predikant van de Gereformeerde Kerk van Curaçao (op Mundu Nobo). De Raad van Kerken kent de volgende activiteiten en doelstellingen:

- Bevorderen van de samenwerking tussen de kerken op Curaçao.

- Bevorderen van gemeenschappelijke studie en bezinning.

- Stimuleren van het oecumenisch besef binnen alle kerken.

- Onderhouden van contacten met oecumenische organisaties en buitenlandse kerken.

Deelnemende kerken zijn: de Anglicaanse kerk, de Evangelische Broedergemeente (EBG), de Methodistische Kerk, de Rooms-Katholieke Kerk en de Verenigde Protestantse Gemeente (VPG). Ook enkele pinkstergemeenten zijn lid. De Adventistische Kerk heeft een waarnemersstatus.

Voorzitter van de Raad is mw. Myrthe Leetz. Secretaris is pastor Gilberto Bakhuis.

Adresgegevens: tel. 465-3207. E-mail: [email protected]

Er is nog geen Interreligieuze raad op Curaçao.


Sosiedat di Beibel den Karibe Hulandes (Bijbelgenootschap in de Nederlandse Cariben)

Adres: Gaitoweg 3, Postbus 3466, Willemstad, tel. 737-6711. E-mail: [email protected]. Directeur: Armin Papito Elisa.

Openingstijden van de Kas di Beibel: ma t/m vr 8.00-12.30 uur en 14.30-18.00 uur, za 9.00-13.00 uur

Het Antilliaans Bijbelgenootschap heeft als missie er zorg voor te dragen dat de Bijbel alle mensen bereikt in een taal en een formaat welke hen aanspreekt, hetzij tegen een betaalbare prijs, hetzij gratis. Het Bijbelgenootschap stimuleert alle christenen en kerken om dit doel te ondersteunen door middel van gebeden en donaties. De stichting functioneert zonder winstoogmerk en is lid van de United Bible Societies.

De Kas di Beibel verkoopt niet alleen Bijbels in diverse talen, maar ook Bijbelcommentaren en andere christelijke lectuur.


Bevolking van Curaçao naar religie

Volgens de  volkstelling, die in 2011 op Curaçao gehouden werd door het Centraal Bureau voor Statistiek, ziet de religieuze kaart van Curaçao er als volgt uit:

Rooms Katholiek      72,8%

Protestant                 3,2 %

Pinkstergemeente      6,6%

Adventist                   3,0%

Jehova's Getuigen       0,8%

Andere religie             7,1%

Geen religie               6,0%

Onbekend                  0,6%

Uit dit staatje blijkt dus niet hoeveel joden, moslims en hindoe's er op het eiland wonen.


Foto: ingang kathedraal Pietermaai
Deze website is sinds 25.9.13 online. Laatste update: 18.06.2020